پس از معرفی بازی فال اوت شلتر برای شما کاربران عزیز تک اندروید و آموزش کامل آن هم اکنون نکاتی مبنی بر بایدها و نبایدها برایتان آماده کرده ایم تا دقت شما در بازی افزایش یافته و از انجام کارهایی جبران ناپذیر دوری کنید. در ادامه میتوانید این یازده مورد باید و نباید را مطالعه کرده و از آنها در مدیریت شهر زیرزمینی تان استفاده کنید تا شادی بیشتری را به جامعه ی خود برگردانده و لبخند را بر لب شهروندانتان بنشانید.