با برنامه کالگرام Callgram – Telegram free calls شما میتوانید قابلیت تماس صوتی را به تلگرام اضافه کنید و از این کمبودی که مسنجر تلگرام نسبت به مسنجر های دیگر داشت و اغلب دوستان که از تلگرام استفاده میکرندد از قابلیت تماس صوتی که این برنامه نداشت رنج میبردنند شما با نصب برنامه کال گرام بر روی گوشی خود میتوانید این قابلیت کاربردی را به آن اضافه کنید و در تلگرام با دوستان خود به صورت صوتی نیز مکالمه داشته باشید. فقط توجه داشته برای برقرای تماس صوتی باید هردو طرف این برنامه این برنامه را بر روی گوشی خود نصب کرده باشند تا بتوانند در تلگرام با همدیگر تماس برقرار کنند. و همچنین میتوانید برای دوستانی که این برنامه را نداشته باشند از طریق برنامه پیامی را ارسال کنید تا دوستان دیگر نیز این برنامه را نصب کنند.