Clash Royale 1

بدون شک طلا یکی از مهمترین چیزها در بازی کلش رویال است که با آن می توانید هر کاری را انجام دهید. متاسفانه به دلیل افزایش هزینه های بازی ما معمولاً مجبوریم چند روز بیشتر صبر کرده تا به اندازه کافی طلا کسب کنیم. امروز درموبایل فارسی به شما خواهیم گفت که چگونه می توانید به سهولت و در زمان کمتر مقدار زیادی از طلا را بدست آورید.

در کلش رویال، شما می توانید از دو راه طلا کسب کنید :

  • باز کردن صندوق ها
  • اهدای کارت

اولین مورد راحت ترین راه برای کسب طلا در بازی است که با استفاده از باز کردن صندوقچه های چوبی، نقره، طلایی و تاج انجام می پذیرد. هر زمان که می توانید نسبت به باز کردن این صندوق ها اقدام کنید تا بصورت روزمره این همه موارد مجانی را رایگان به دست بیاورید.

اما راه دوم برای کسب طلای بیشتر در بازی اهدا کردن است. بسیاری از بازیکنان فکر می کنند که اهدای کارت، به ویژه کارت های بهتر کار احمقانه ای است. بله، این دشوار است که دوباره این کارت ها را بدست آورید اما باعث می شود که شما نیز اکس پی، 5 طلا به ازای هر کمک نیروهای رایج (Common) و 50 طلا به ازای اهدای کارت نیروهای نایاب (Rare) به دست بیاورید. این طلا از طرف شخصی که به آن کمک می کنید به شما داده نمی شود. این ویژگی همچون فروش کارت می ماند با این تفاوت که خریداری چیزی پرداخت نمی کند. شما می توانید در هر روز حداکثر 60 کارت اهدا کنید که می شود 300 طلا در هر روز و 2100 طلا در هر هفته (و حتی 4200 طلا، اگر نیروهای نایایب بیشتری هدیه دهید). بنابراین با این کار شما می توانید در هر هفته یک یا دوتا کارت حماسه ای از فروشگاه بازی خریداری کنید.

همچنین تا وقتی قابلیت درخواست کارت وجود دارد و می توانید همیشه کارت های خود را برگردانید پس چرا آنها را اهدا نمی کنید؟ درست است؟ شما می توانید هر روزه 3 بار درخواست داده و 10 کارت رایج را همزمان دریافت کنید. خود من اغلب درخواست هایم را بر اساس بربریان تنظیم کرده و به دیگران نیز همان را اهدا می کنیم زیرا که بربریان نیرویی است که همه بازیکنان از آن استفاده می کنند.