یکی از بهترین بازی های شبیه ساز پرواز برای اندروید میباشد.X-Plane بهترین شبیه ساز پرواز در بازار برای گوشی آندروید میباشد از جمله ویژگیهای این شبیه ساز میتوان به موارد زیر اشاره کرد

ویژگی ها:
6 منطقه برای پرواز (15 در دسترس برای خرید)
7 هواپیما های مختلف از انواع مختلف (43 در دسترس برای خرید)
پرواز صبح، روز، غروب، شب
پرواز در شرایط VFR / IFR از آسمان روشن به ابری.
کنترل آب و هوا!
خرابی سیستم شبیه سازی شده!
اعتصاب پرنده!
بازی چند نفره از طریق WiFi!