Google Photos برنامه گوگل فوتو یکی از بهترین برنامه های برای مرتب سازی تصاویر در اندروید میباشد برنامه گوگل فوتو همچنین قادر است با یادگیری، عملکرد خود را هوشمند تر سازد و برای مثال می تواند با شناخت چهره ها به دسته بندی تصاویر بر اساس افراد حاضر درون آن بپردازد این برنامه یکی از بهترین برنامه ها برای دسته بندی تصاویر خود میباشد.