هم اکنون بیش از 15 میلیون نفر بازی اندرویدی بهترین شیاطین Best Fiends v2.1.1 را انجام میدهند! شما نیز با دانلود رایگان یکی از بهترین بازی های پازل اندروید وارد دنیای Minutia ها شده و با شخصیت های بامزه ی آن سرگرم شوید. داستان بازی از این قرار است که موجودات کوچک و بامزه ای به نام Minutia در صلح و آرامش دارند زندگی خود را می کنند تا اینکه یک شهاب سنگ به کوه بوم برخورد می کند! پس از این واقعه راب های لزجی به میان موجودات سبز رنگ ما می آیند و قصد اسیر کردن خانواده ی بهترین شیاطین را دارند. برای نجات دادن آنها باید مراحل پیش رو را به بهترین شکل پشت سر گذاشته و با حل معماهای مختلف قدرت های ویژه ی آنها را کشف کنید. وظیفه ی شما این است که باید آیتم های هم رنگ را در کنار همدیگر قرار دهید تا از بین رفته و امتیاز کسب کنید و همچنین به کوه منفجر شده دست یابید.