با برنامه Dashdow Telegram شما میتوانید بدونه اینکه وارد برنامه تلگرام شوید و آن را بازی کنید دوستانی که برای شما پیام ارسال کرده اند را با این برنامه سریع جواب دهید  توجه داشته باشید این برنامه بر روی اندروید 4 به بالا قابل اجرا است.