در بازی اندرویدی خانه 100 زامبی House of 100 Zombies v7.0 ترس و هیجان را بصورت واقعی تجربه کنید! ماشین شما پنچر شده و مخزن سوخت آن نیز خالی است پس مجبور می شوید به سمت پایین جاده آمده و با خانه 100 زامبی مواجه می شوید. ارواح شما را محاصره کرده اند و یک خانه ی متروکه در وسط جنگل را در جلوی خود می بینید. مسلح می شوید و خانه را از اجساد مرده پاک می کنید اما ممکن است تنها یک شب دیگر زنده بمانید. وقتش رسیده که به کاوش در خانه 100 زامبی بپردازید، آماده اید؟