Paradise Island بازی جالب و سرگرم کننده در سبک مدیریتی برای آندروید می باشد. اگر فکر می کنید یک مدیر خوب و موفق هستید توصیه می کنیم این بازی آندروید را از دست ندهید؛ یک بازی بسیار سرگرم کننده که می تواند ساعت های بسیار زیادی شما را سرگرم کند. بازی در مورد خود شما خواهد بود! یعنی شما باید یک جزیره ساخته و با جذب توریست به این جزیره بتوانید پول بیشتری به دس تبیاورید. اگر جزیره ای کامل داشته باشید که وسایل های به درد به خور در آن باشد می توانید توریست های بیشتری جذب کند. شما می توانید با احداث فروشگاه کاری کنید که توریست ها اقدام به خرید کنند که همین مسئله می تواند سبب افزایش دارایی شما شود. البته این تمام ماجرا نیست. شما این قابلیت را دارید تا مکان های پول ساز دیگری نظیر سینما، شهر بازی، هتل و … بسازید و از هرکدام از آنها پول به دست بیاورید.