شما نیز از آپدیت جدید فال اوت شلتر و افزوده شدن کاراکتر جدید Mr. Handy متعجب شده اید؟ اینجا همه ی چیزهایی را که شما باید درباره این ربات بدانید را شرح داده و به پرسش هایی همچون اینکه این شخصیت کیست و چه کار میکند، چگونه میتوان از آن استفاده یا وی را تعمیر کرد و سایر پرسش های مربوطه پاسخ میدهیم.

در هفته ی گذشته کمپانی Bethesda آپدیت جدید بازی پرطرفدار فال اوت شلتر را منتشر کرد و شاهد بسیاری تغییرات و اضافه شدن چالش ها،منابع و شخصیت های جدیدی از جمله معرفی Mr. Handy و همچنین حملات Deathclaw بودیم. پس لازم دیدیم که نکات جدیدی را مرتبط با این قابلیت های تازه به شما آموزش دهیم. در حالیکه تمرکز این مطلب روی کاراکتر جدید بازی یعنی “مستر هَندی” و راهنمای آوردن، استفاده کردن و تعمیر آن خواهد بود اما درباره سایر بخش ها نظیر زنده ماندن در سری حملات Deathclaw و از دست ندادن هیچ شهروندی در این حمله ها نیز حرف خواهیم زد.